zurück
zurück zum Lieder-Archiv

Mannelig, Herr

Autor des Textes: Trad. Schweden
   

Bittida en morgon innan solon upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatroliet friade till fager ungersven
Hon hade on falskeliger tunga
 
Refain:
Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För detjag bjudor så gerna
I kunnen vål svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej.

 
Eder vill jag gifva de gångare tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen.
 
Refain
 
Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som stå mellan Tillö och Ternö
Stenarna de äro af rödaste gull
Och hjulen silfverbeslagna
 
Refain
 
Eder vill jag gifva förgyllande svärd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridplatsen skolen i väl vinna
 
Refain
 
Eder vill gifva en skjorta så ny
Den bästa I lysten att slita
Inte är hon sömnad av nål eller trå
Men virkat av silket det hvita
 
Refain
 
Sådana gåfvor toge jag väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma
 
Refain
 
Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fatt den fager ungersven
Så hade jag mistat min plåga
 
Refain
 

Text: trad. Sweden
 
   

 
Wir sind bemüht, keinerlei Rechtsverletzungen bezüglich der
aufgenommenen Lieder zu begehen. Jedoch gehen wir bei
Stücken, die uns zugesandt werden, davon aus, dass sie
entweder aus der Feder der sendenden Person stammen oder
dass diese die Zustimmung des Autors für die Weitergabe
eingeholt hat. Sollte diesbezüglich irgendeine Art von
Fehler passiert sein, bitten wir um Nachricht.
master *at* larp-lieder *dot* de
Diese Seite wurde geändert am 10.05.2004.
Impressum